PhD student representatives on LTH

Body Position Representative From To
LTHs ledningsgrupp för jämlikhets-, likabehandlings och mångfaldsarbete ordinarie NA NA NA
LTHs styrelse ordinarie Malin Jonsson 2013-07-01 2014-06-30
LTHs styrelse 1:a suppleant Kerstin Johnsson 2013-07-01 2014-06-30
Forskningsberedningen ordinarie Kerstin Johnsson 2013-07-01 2014-06-30
Forskningsberedningen ordinarie Malin Jonsson 2013-07-01 2014-06-30
Forskningsberedningen ordinarie Christina Windmark 2013-07-01 2014-06-30
Forskningsberedningen 1:a suppleant NA NA NA
Forskningsberedningen 2:a suppleant NA NA NA
Forskningsberedningen 3:e suppleant Daniel Lundell 2013-07-01 2014-06-30
Forskningsnämnd 1 ordinarie Jonas Lindstrand 2014-01-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 1 ordinarie Karl Berntorp 2014-01-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 1 ordinarie Johan Simonsson 2014-02-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 1 1:a suppleant NA NA NA
Forskningsnämnd 1 2:a suppleant NA NA NA
Forskningsnämnd 1 3:a suppleant NA NA NA
Forskningsnämnd 2 ordinarie Karolina Johansson 2014-01-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 2 ordinarie Erik Börjesson 2014-01-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 2 ordinarie NA NA NA
Forskningsnämnd 2 1:a suppleant Fredrik Nielsen 2014-01-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 2 2:a suppleant NA NA NA
Forskningsnämnd 2 3:e suppleant NA NA NA
Forskningsnämnd 3 ordinarie Nils Johansson 2014-01-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 3 ordinarie Christina Windmark 2014-01-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 3 ordinarie Johanna Sörensen 2014-01-01 2014-12-31
Forskningsnämnd 3 1:a suppleant NA NA NA
Forskningsnämnd 3 2:a suppleant NA NA NA
Forskningsnämnd 3 3:a suppleant NA NA NA
NA NA NA NA NA
Fysiska institutionens styrelse ordinarie Henrik Persson 2013-07-01 2014-06-30
Fysiska institutionens styrelse 2:a suppleant Moah Christensen 2013-07-01 2014-06-30
Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö ordinarie Sandra Kopljar 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö ordinarie Maria Rasmussen 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö 1:a suppleant NA NA NA
Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö 2:a suppleant NA NA NA
Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi ordinarie Johanna Sörensen 2013-07-01 2014-06-30
Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi 1:a suppleant Hanna Palmqvist 2013-09-19 2014-06-30
Institutionsstyrelsen för byggvetenskaper ordinarie NA NA NA
Institutionsstyrelsen för byggvetenskaper 1:a suppleant NA NA NA
Institutionstyrelsen för datavetenskap ordinarie Sardar Muhammad Sulaman 2014-01-01 2014-12-31
Institutionstyrelsen för datavetenskap 1:a suppleant Niklas Fors 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper ordinarie Erik Nordin 2013-07-01 2014-06-30
Institutionsstyrelsen för designvetenskaper 2:a suppleant Karin Lundgren 2013-09-19 2014-06-30
Institutionsstyrelsen för EIT ordinarie Anders Nejdel 2013-01-01 2013-12-31
Institutionsstyrelsen för EIT 1:a suppleant NA NA NA
Institutionsstyrelsen för energivetenskaper ordinarie NA NA NA
Institutionsstyrelsen för energivetenskaper ordinarie NA NA NA
Institutionsstyrelsen för energivetenskaper 1:a suppleant NA NA NA
Institutionsstyrelsen för immunteknologi ordinarie Frida Rydnert 2013-07-01 2014-06-30
Institutionsstyrelsen för immunteknologi ordinarie Johan Teleman 2013-07-01 2014-06-30
Institutionsstyrelsen för immunteknologi 2:a suppleant NA NA NA
Institutionsstyrelsen för immunteknologi 3:e suppleant NA NA NA
Institutionsstyrelsen för kemiteknik ordinarie Pia-Maria Bondesson 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för kemiteknik ordinarie Anders Arkell 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för kemiteknik 2:a suppleant Fredric Bauer 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik ordinarie Erik Börjesson 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik ordinarie NA NA NA
Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik 2:a suppleant NA NA NA
Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik 3:e suppleant NA NA NA
Institutionsstyrelsen för maskinteknologi ordinarie Christina Windmark 2013-07-01 2014-06-30
Institutionsstyrelsen för maskinteknologi ordinarie Leif Siesing 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för maskinteknologi 1:a suppleant Kathrine Spang 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för reglerteknik ordinarie Karl Berntorp 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för reglerteknik 1:a suppleant Anders Mannesson 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle ordinarie André Månsson 2013-10-03 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle ordinarie David Lindelöw 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle 2:a suppleant Oscar Svensson 2013-10-03 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle 3:e suppleant Jean Ryan 2013-10-03 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik ordinarie Joakim Kembro 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik 2:a suppleant Lina Johansson 2014-01-01 2014-12-31
Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik NA NA NA NA
Kemiska institutionens styrelse ordinarie Nils Lenngren 2014-01-01 2014-06-30
Kemiska institutionens styrelse 2:a suppleant Cecilia Månsson 2014-01-01 2014-06-30
Matematikcentrums styrelse ordinarie Kerstin Johnsson 2013-07-01 2014-06-30
Matematikcentrums styrelse 1:a suppleant Johan Fredriksson 2013-07-01 2014-06-30