Feedback

Comments from participants attending PLUME previous years.

  • “Har fått större självinsikt, har utökat mitt nätverk och har lärt mig om arbetsmarknadsfrågor för forskare i vid mening.”
  • “I first thought I would get out more of our discussions if we would come from a bit more similar fields, but I was wrong.”
  • “Mina möten med min mentor har bidragit till att jag nu har en tydligare bild av vad jag har för olika möjliga karriärsvägar. Jag har börjat dra i lite trådar, och gjort planer för livet efter examen. Jag har nu även mer struktur på det som ska göras fram till  examen.”
  • “I gain a lot of energy by sharing knowledge on how it is in industry. I believe it is important to build bridges between academia and industry through research, master thesis, cases in courses and now also through mentorship. I see the PLUME as a win-win activity.”
  • “… very interesting to get to know a person in a situation you recognize but 20 years later.”