Functionaries

Funktionärer 2014

Inspektor
Björn Regnell

Revisorer
Johan Linåker och Anette Wolff

PLUME
William Rosengren

Valberedning:

Kena Li och Erik Johansson